PSYCHO-ONCOLOGY

Bibliographical data

ISSNs1057-9249
Electronic ISSN 1099-1611

Publications

Harnischfeger, N., Rath, H. M., Alt-Epping, B., Brand, H., Haller, K., Letsch, A., Rieder, N., Thuss-Patience, P., Bokemeyer, C., Oechsle, K. & Bergelt, C., 13.04.2023, In: PSYCHO-ONCOLOGY.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Li, J., Fritzsche, K., Glinka, M., Pang, Y., Song, L., Wang, Y., Li, Z., He, Y., Zhang, Y., He, S., Leonhart, R., Toussaint, A-K. & Tang, L., 08.2022, In: PSYCHO-ONCOLOGY. 31, 8, p. 1302-1312 11 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Feiten, S., Scholl, I., Dünnebacke, J., Schmidt, M., Franzen, A., Ernst, W., Spaderna, H. & Weide, R., 07.2022, In: PSYCHO-ONCOLOGY. 31, 7, p. 1120-1126 7 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Ziegler, E., Hill, J. N., Lieske, B. A., Klein, J., von dem Knesebeck, O. & Kofahl, C., 05.05.2022, In: PSYCHO-ONCOLOGY. 31, 5, p. 683-704

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Review articleResearch

Vehling, S., Mehnert-Theuerkauf, A., Glaesmer, H., Bokemeyer, C., Oechsle, K., Härter, M. & Koch-Gromus, U., 12.2021, In: PSYCHO-ONCOLOGY. 30, 12, p. 2023-2031 9 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Dinkel, A., Goerling, U., Hönig, K., Karger, A., Maatouk, I., Petermann-Meyer, A., Senf, B., Woellert, K., Wünsch, A., Zimmermann, T. & Schulz-Kindermann, F., 11.2021, In: PSYCHO-ONCOLOGY. 30, 11, p. 1982-1985 4 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Philipp, R., Mehnert-Theuerkauf, A., Koranyi, S., Härter, M. & Vehling, S., 07.2021, In: PSYCHO-ONCOLOGY. 30, 7, p. 1059-1067 9 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Mehnert, A., Koranyi, S., Philipp, R., Scheffold, K., Kriston, L., Lehmann-Laue, A., Engelmann, D., Vehling, S., Eisenecker, C., Oechsle, K., Schulz-Kindermann, F., Rodin, G. & Härter, M., 11.2020, In: PSYCHO-ONCOLOGY. 29, 11, p. 1895-1904 10 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

Johannsen, L. M., Frerichs, W., Inhestern, L. & Bergelt, C., 10.2020, In: PSYCHO-ONCOLOGY. 29, 10, p. 1670-1677 8 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articleResearchpeer-review

View all (53)