AGING CLIN EXP RES - Aging clinical and experimental research

Bibliographical data

ISSNs1594-0667
Electronic ISSN 1720-8319

Publications

Hajek, A., Brettschneider, C., Lühmann, D., van den Bussche, H., Wiese, B., Mamone, S., Weyerer, S., Werle, J., Leve, V., Fuchs, A., Röhr, S., Stein, J., Bickel, H., Mösch, E., Heser, K., Wagner, M., Scherer, M., Maier, W., Riedel-Heller, S. G., Pentzek, M. & König, H-H., 11.2021, In: AGING CLIN EXP RES. 33, 11, p. 3109-3115 7 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articles Researchpeer-review

Valdez, R., Aarabi, G., Spinler, K., Walther, C., Kofahl, C., Buczak-Stec, E., Heydecke, G., König, H-H. & Hajek, A., 02.2021, In: AGING CLIN EXP RES. 33, 2, p. 437-442 6 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articles Researchpeer-review

Buczak-Stec, E., Hajek, A., van den Bussche, H., Eisele, M., Wiese, B., Mamone, S., Weyerer, S., Werle, J., Fuchs, A., Pentzek, M., Röhr, S., Welzel, F., Weeg, D., Mösch, E., Heser, K., Wagner, M., Riedel-Heller, S. G., Maier, W., Scherer, M. & König, H-H., 12.2020, In: AGING CLIN EXP RES. 32, 12, p. 2629-2638 10 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articles Researchpeer-review

Hajek, A., Brettschneider, C., Eisele, M., Kaduszkiewicz, H., Mamone, S., Wiese, B., Weyerer, S., Werle, J., Fuchs, A., Pentzek, M., Stein, J., Luck, T., Weeg, D., Mösch, E., Heser, K., Wagner, M., Scherer, M., Maier, W., Riedel-Heller, S. G. & König, H-H., 07.2020, In: AGING CLIN EXP RES. 32, 7, p. 1295-1301 7 p.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articles Researchpeer-review

Roigk, P., Büchele, G., Rehm, M., Schulz, C., König, H-H., Becker, C. & Rapp, K., 2020, In: AGING CLIN EXP RES. 32, p. 1255-1262

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articles Researchpeer-review

Salzwedel, A., Wegscheider, K., Herich, L., Rieck, A., Strandt, G. & Völler, H., 04.11.2014, In: AGING CLIN EXP RES. 27, 3, p. 315-321

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articles Researchpeer-review

Hoffmann, F., Kaduszkiewicz, H., Glaeske, G., van den Bussche, H. & Koller, D., 20.03.2014, In: AGING CLIN EXP RES.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articles Researchpeer-review

Blozik, E., Wagner, J. T., Gillmann, G., Iliffe, S., Von Renteln-Kruse, W., Lubben, J., Beck, J. C., Stuck, A. E. & Clough-Gorr, K. M., 2009, In: AGING CLIN EXP RES. 21, 2, p. 150-157 2.

Research output: SCORING: Contribution to journalSCORING: Journal articles Researchpeer-review

View all (8)