PSYCHOTHER PSYCH MED - Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie - Psychother Psychosom Med Psychol

Bibliografische Daten

ISSNs0937-2032
Elektronische ISSN 1439-1058, 0937-2032

Publikationen

Roehr, S., Wittmann, F., Jung, F., Hoffmann, R., Renner, A., Dams, J., Grochtdreis, T., Kersting, A., König, H-H. & Riedel-Heller, S. G., 12.2019, in : PSYCHOTHER PSYCH MED. 69, 12, S. 484-489 6 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Rabung, S., Montan, I., Andreas, S., Fischer, F., Forkmann, T., Glaesmer, H., Huber, D., Ratzek, M., Sattel, H., Löwe, B., Rose, M. & Dinkel, A., 07.2019, in : PSYCHOTHER PSYCH MED. 69, 7, S. 303-304 2 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Brünahl, C. A., Depping, M. K., Rickert, P., Langs, G. & Löwe, B., 02.2019, in : PSYCHOTHER PSYCH MED. 69, 2, S. 57-62 6 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Köhler, A., Becker-Heblij, I., Cerwenka, S., Richter-Appelt, H., Kreukels, B. P. C., van de Grift, T. C., Elaut, E., Heylens, G. & Nieder, T. O., 14.01.2019, in : PSYCHOTHER PSYCH MED. 01, S. 5–48

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Conrad, M., Engelmann, D., Friedrich, M., Scheffold, K., Philipp, R., Schulz-Kindermann, F., Härter, M., Mehnert, A. & Koranyi, S., 2019, in : PSYCHOTHER PSYCH MED. 69, S. 189-196

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Schroeder, K., Schätzle, A., Kowohl, P., Leske, L., Huber, C. G. & Schäfer, I., 12.2018, in : PSYCHOTHER PSYCH MED. 68, 12, S. 516-524 9 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Bieda, A., Pflug, V., Scholten, S., Lippert, M. W., Ladwig, I., Nestoriuc, Y. & Schneider, S., 09.2018, in : PSYCHOTHER PSYCH MED. 68, 9/10, S. 383-390 8 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ReviewsForschung

Ries, Z., Frank, F., Bermejo, I., Kalaitsidou, C., Zill, J., Dirmaier, J., Härter, M., Bengel, J. & Hölzel, L., 06.2018, in : PSYCHOTHER PSYCH MED. 68, 6, S. 242-249 8 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Kröncke, S., Künsebeck, H-W. & Greif-Higer, G., 05.2018, in : PSYCHOTHER PSYCH MED. 68, 5, S. 171-178 8 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ReviewsForschung

Petersen, I., Dechow, A. S. & Schulz, K-H., 05.2018, in : PSYCHOTHER PSYCH MED. 68, 5, S. 212-224 13 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ReviewsForschung

Alle anzeigen (139)