NANOMED-NANOTECHNOL - Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine

Bibliografische Daten

ISSNs1549-9634

Publikationen

Timin, A. S., Muslimov, A. R., Lepik, K. V., Epifanovskaya, O. S., Shakirova, A. I., Mock, U., Riecken, K., Okilova, M. V., Sergeev, V. S., Afanasyev, B. V., Fehse, B. & Sukhorukov, G. B., 01.2018, in : NANOMED-NANOTECHNOL. 14, 1, S. 97-108 12 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Alle anzeigen (1)