BRAIN - Brain : a journal of neurology

Bibliografische Daten

ISSNs0006-8950
Elektronische ISSN 1460-2156

Publikationen

Pechmann, A., Behrens, M., Dörnbrack, K., Tassoni, A., Stein, S., Vogt, S., Zöller, D., Bernert, G., Hagenacker, T., Schara-Schmidt, U., Schwersenz, I., Walter, M. C., Baumann, M., Baumgartner, M., Deschauer, M., Eisenkölbl, A., Flotats-Bastardas, M., Hahn, A., Horber, V., Husain, R. A., Illsinger, S., Johannsen, J., Köhler, C., Kölbel, H., Müller, M., von Moers, A., Schlachter, K., Schreiber, G., Schwartz, O., Smitka, M., Steiner, E., Stögmann, E., Trollmann, R., Vill, K., Weiß, C., Wiegand, G., Ziegler, A., Lochmüller, H., Kirschner, J. & SMArtCARE study group, 13.02.2023, in: BRAIN. 146, 2, S. 668-677 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Sundaram, S. M., Arrulo Pereira, A., Müller-Fielitz, H., Köpke, H., De Angelis, M., Müller, T. D., Heuer, H., Körbelin, J., Krohn, M., Mittag, J., Nogueiras, R., Prevot, V. & Schwaninger, M., 19.12.2022, in: BRAIN. 145, 12, S. 4264-4274 11 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Schweingruber, N., Mader, M., Wiehe, A., Röder, F., Göttsche, J., Kluge, S., Westphal, M., Czorlich, P. & Gerloff, C., 27.08.2022, in: BRAIN. 145, 8, S. 2910-2919 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Dahimene, S., von Elsner, L., Holling, T., Mattas, L. S., Pickard, J., Lessel, D., Pilch, K. S., Kadurin, I., Pratt, W. S., Zhulin, I. B., Dai, H., Hempel, M., Ruzhnikov, M. R. Z., Kutsche, K. & Dolphin, A. C., 27.08.2022, in: BRAIN. 145, 8, S. 2721-2729 9 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Manivannan, S. N., Roovers, J., Smal, N., Myers, C. T., Turkdogan, D., Roelens, F., Kanca, O., Chung, H-L., Scholz, T., Hermann, K., Bierhals, T., Caglayan, H. S., Stamberger, H., MAE Working Group of EuroEPINOMICS RES Consortium, Mefford, H., de Jonghe, P., Yamamoto, S., Weckhuysen, S. & Bellen, H. J., 03.06.2022, in: BRAIN. 145, 5, S. 1684-1697 14 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

von Elsner, L., Chai, G., Schneeberger, P. E., Harms, F. L., Casar, C., Qi, M., Alawi, M., Abdel-Salam, G. M. H., Zaki, M. S., Arndt, F., Yang, X., Stanley, V., Hempel, M., Gleeson, J. G. & Kutsche, K., 24.05.2022, in: BRAIN. 145, 4, S. 1551-1563 13 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

El Ghaleb, Y., Schneeberger, P. E., Fernández-Quintero, M. L., Geisler, S. M., Pelizzari, S., Polstra, A. M., van Hagen, J. M., Denecke, J., Campiglio, M., Liedl, K. R., Stevens, C. A., Person, R. E., Rentas, S., Marsh, E. D., Conlin, L. K., Tuluc, P., Kutsche, K. & Flucher, B. E., 17.08.2021, in: BRAIN. 144, 7, S. 2092-2106 15 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Schneeberger, P. E., Nampoothiri, S., Holling, T., Yesodharan, D., Alawi, M., Knisely, A. S., Müller, T., Plecko, B., Janecke, A. R. & Kutsche, K., 26.05.2021, in: BRAIN. 2021, awab206

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Mehnert, J., Schulte, L. & May, A., 05.12.2020, in: BRAIN. 143, 11, S. e93 e93.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungAndere (Vorworte u.ä.)Forschung

Schneeberger, P. E., Kortüm, F., Korenke, G. C., Alawi, M., Santer, R., Woidy, M., Buhas, D., Fox, S., Juusola, J., Alfadhel, M., Webb, B. D., Coci, E. G., Abou Jamra, R., Siekmeyer, M., Biskup, S., Heller, C., Maier, E. M., Javaher-Haghighi, P., Bedeschi, M. F., Ajmone, P. F., Iascone, M., Peeters, H., Ballon, K., Jaeken, J., Rodríguez Alonso, A., Palomares-Bralo, M., Santos-Simarro, F., Meuwissen, M. E. C., Beysen, D., Kooy, R. F., Houlden, H., Murphy, D., Doosti, M., Karimiani, E. G., Mojarrad, M., Maroofian, R., Noskova, L., Kmoch, S., Honzik, T., Cope, H., Sanchez-Valle, A., Undiagnosed Diseases Network, Gelb, B. D., Kurth, I., Hempel, M. & Kutsche, K., 01.08.2020, in: BRAIN. 143, 8, S. 2437-2453 17 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Alle anzeigen (97)