BMC PSYCHIATRY

Bibliografische Daten

ISSNs1471-244X
Elektronische ISSN 1471-244X

Publikationen

Dückert, S., Gewohn, P., König, H., Schöttle, D., Konnopka, A., Rahlff, P., Erik, F., Vogeley, K., Schulz, H., David, N. & Peth, J., 21.07.2023, in: BMC PSYCHIATRY. 23, S. 528

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Meißner, C., Warren, C., Fadai, T., Müller, A., Zapf, A., Lezius, S., Ozga, A-K., Falkenberg, I., Kircher, T. & Nestoriuc, Y., 21.06.2023, in: BMC PSYCHIATRY. 23, 1, 457.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Uhlenbusch, N., Bal, A., Balogh, B., Braun, A., Geerts, A., Hirschfield, G., Janik, M. K., Lohse, A. W., Milkiewicz, P., Papp, M., Poppe, C., Schramm, C. & Löwe, B., 24.03.2023, in: BMC PSYCHIATRY. 23, 1, S. 193

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Junghänel, M., Wand, H., Dose, C., Thöne, A-K., Treier, A-K., Hanisch, C., Ritschel, A., Kölch, M., Lincke, L., Roessner, V., Kohls, G., Ravens-Sieberer, U., Kaman, A., Banaschewski, T., Aggensteiner, P-M., Görtz-Dorten, A., Döpfner, M. & ADOPT Consortium, 22.12.2022, in: BMC PSYCHIATRY. 22, 1, 820.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Ma, J., Zheng, L., Chen, R., Ren, J., Chen, H., Zhang, Y., Li, W., Ma, X., Lu, W., Wu, H., Fritzsche, K., Toussaint, A-K., Leonhart, R., Wei, J. & Zhang, L., 24.11.2022, in: BMC PSYCHIATRY. 22, 1, S. 733 733 .

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Lehmann, M., Pohontsch, N. J., Zimmermann, T., Scherer, M. & Löwe, B., 29.09.2022, in: BMC PSYCHIATRY. 22, 1, 632.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Reinke, B., Mahlke, C., Botros, C., Kläring, A., Lambert, M., Karow, A., Gallinat, J., Zapf, A., Ozga, A-K., Höller, A., Bustami, N., Reimer, J., Lüdtke, J., Schaper, O., Lison, M., Bechdolf, A., Baumgardt, J., Spiegel, J., Hardt, O., Rout, S., Memarzadeh, S., von Peter, S., Schwarz, J., Langer, C., Glotz, S., Frasch, K., Rüsch, N., Künstler, U., Bock, T. & Becker, T., 19.09.2022, in: BMC PSYCHIATRY. 22, 1, 619.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Cai, R., Decuypere, F., Chevalier, P., Desseilles, M., Lambert, M., Fakra, E., Wimmer, A., Guillon, P., Pype, S., Godet, A. & Borgmeier, V., 07.06.2022, in: BMC PSYCHIATRY. 22, 1, 382.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Lange, S., Rehm, J., Tran, A., L Bagge, C., Jasilionis, D., Kaplan, M. S., Meščeriakova-Veliulienė, O., Štelemėkas, M. & Probst, C., 17.02.2022, in: BMC PSYCHIATRY. 22, 1, 127.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Buchholz, A., Berner, M., Dams, J., Rosahl, A., Hempleman, J., König, H-H., Konnopka, A., Kriston, L., Piontek, D., Reimer, J., Röhrig, J., Scherbaum, N., Silkens, A. & Kraus, L., 27.01.2022, in: BMC PSYCHIATRY. 22, 1, S. 60 60.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Alle anzeigen (74)

Aktivitäten

Christian Brettschneider (Herausgeber)

2016 → …

Aktivität: Begutachtung von Publikationen und Herausgebertätigkeiten(Mit-) Herausgabe von ZeitschriftenForschung

Alle anzeigen ()