BMC PSYCHIATRY

Bibliografische Daten

ISSNs1471-244X
Elektronische ISSN 1471-244X

Publikationen

Jiang, Y., Wei, J., Fritzsche, K., Toussaint, A-K., Li, T., Cao, J., Zhang, L., Zhang, Y., Chen, H., Wu, H., Ma, X., Li, W., Ren, J., Lu, W. & Leonhart, R., 10.03.2021, in: BMC PSYCHIATRY. 21, 1, S. 144 144.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Engels, A., König, H-H., Magaard, J. L., Härter, M., Hawighorst-Knapstein, S., Chaudhuri, A. & Brettschneider, C., 14.12.2020, in: BMC PSYCHIATRY. 20, 1, S. 591

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Pytlik, N., Soll, D., Hesse, K., Moritz, S., Bechdolf, A., Herrlich, J., Kircher, T., Klingberg, S., Landsberg, M. W., Müller, B. W., Wiedemann, G., Wittorf, A., Wölwer, W., Wagner, M. & Mehl, S., 23.11.2020, in: BMC PSYCHIATRY. 20, 1, S. 554

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Brettschneider, C., Heddaeus, D., Steinmann, M., Härter, M., Watzke, B. & König, H-H., 28.08.2020, in: BMC PSYCHIATRY. 20, S. 427

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Miegel, F., Demiralay, C., Moritz, S., Wirtz, J., Hottenrott, B. & Jelinek, L., 06.07.2020, in: BMC PSYCHIATRY. 20, 1, S. 350

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Mellentin, A. I., Nielsen, A. S., Ascone, L., Wirtz, J., Samochowiec, J., Kucharska-Mazur, J., Schadow, F., Lebiecka, Z., Skoneczny, T., Mistarz, N., Bremer, T. & Kühn, S., 30.06.2020, in: BMC PSYCHIATRY. 20, 1, S. 340

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Schöttle, D., Janetzky, W., Luedecke, D., Beck, E., Correll, C. U. & Wiedemann, K., 22.02.2020, in: BMC PSYCHIATRY. 20, 1, S. 77

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Albicker, J., Hölzel, L. P., Bengel, J., Domschke, K., Kriston, L., Schiele, M. A. & Frank, F., 18.09.2019, in: BMC PSYCHIATRY. 19, 1, S. 289

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Döpfner, M., Katzmann, J., Hanisch, C., Fegert, J. M., Kölch, M., Ritschel, A., Treier, A-K., Hellmich, M., Roessner, V., Ravens-Sieberer, U., Banaschewski, T., Görtz-Dorten, A. & ADOPT Consortium, 02.09.2019, in: BMC PSYCHIATRY. 19, 1, S. 264

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Alle anzeigen (64)

Aktivitäten

Christian Brettschneider (Herausgeber)

2016 → …

Aktivität: Begutachtung von Publikationen und Herausgebertätigkeiten(Mit-) Herausgabe von ZeitschriftenForschung

Alle anzeigen ()