ANN CLIN TRANSL NEUR - Annals of clinical and translational neurology

Bibliografische Daten

ISSNs2328-9503
Elektronische ISSN 2328-9503

Publikationen

Giovannelli, J., Ciron, J., Cohen, M., Kim, H-J., Kim, S-H., Stellmann, J-P., Kleiter, I., McCreary, M., Greenberg, B. M., Deschamps, R., Audoin, B., Maillart, E., Papeix, C., Collongues, N., Bourre, B., Laplaud, D., Ayrignac, X., Durand-Dubief, F., Ruet, A., Vukusic, S., Marignier, R., Dauchet, L., Zephir, H. & NEMOS (Neuromyelitis Optica Study Group in Germany), NOMADMUS (Neuromyelitis Optica study Group in France), OFSEP (Observatoire Français de la Sclérose en Plaques) investigators, 10.2021, in: ANN CLIN TRANSL NEUR. 8, 10, S. 2025-2037 13 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Häußler, V., Ufer, F., Pöttgen, J., Wolschke, C., Friese, M. A., Kröger, N., Heesen, C. & Stellmann, J-P., 06.2021, in: ANN CLIN TRANSL NEUR. 8, 6, S. 1269-1278 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Schmitz-Hübsch, T., Lux, S., Bauer, P., Brandt, A. U., Schlapakow, E., Greschus, S., Scheel, M., Gärtner, H., Kirlangic, M. E., Gras, V., Timmann, D., Synofzik, M., Giorgetti, A., Carloni, P., Shah, J. N., Schöls, L., Kopp, U., Bußenius, L., Oberwahrenbrock, T., Zimmermann, H., Pfueller, C., Kadas, E-M., Rönnefarth, M., Grosch, A-S., Endres, M., Amunts, K., Paul, F., Doss, S. & Minnerop, M., 04.2021, in: ANN CLIN TRANSL NEUR. 8, 4, S. 774-789 16 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Pflug, C., Nienstedt, J. C., Gulberti, A., Müller, F., Vettorazzi, E., Koseki, J-C., Niessen, A., Flügel, T., Hidding, U., Buhmann, C., Weiss, D., Gerloff, C., Hamel, W., Moll, C. K. E. & Pötter-Nerger, M., 05.2020, in: ANN CLIN TRANSL NEUR. 7, 5, S. 628-638 11 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Zierfuss, B., Weinhofer, I., Kühl, J-S., Köhler, W., Bley, A., Zauner, K., Binder, J., Martinović, K., Seiser, C., Hertzberg, C., Kemp, S., Egger, G., Leitner, G., Bauer, J., Wiesinger, C., Kunze, M., Forss-Petter, S. & Berger, J., 05.2020, in: ANN CLIN TRANSL NEUR. 7, 5, S. 639-652 14 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Radke, J., Koll, R., Gill, E., Wiese, L., Schulz, A., Kohlschütter, A., Schuelke, M., Hagel, C., Stenzel, W. & Goebel, HH., 06.09.2018, in: ANN CLIN TRANSL NEUR. 5, 11, S. 1385-1393 9 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Koch, P., Schulz, R. & Hummel, F., 03.2016, in: ANN CLIN TRANSL NEUR. 3, 3, S. 233-44 12 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Planas, R., Metz, I., Ortiz, Y., Vilarrasa, N., Jelčić, I., Salinas-Riester, G., Heesen, C., Brück, W., Martin, R. & Sospedra, M., 09.2015, in: ANN CLIN TRANSL NEUR. 2, 9, S. 875-93

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Löbel, U., Schweser, F., Nickel, M., Deistung, A., Grosse, R., Hagel, C., Fiehler, J., Schulz, A., Hartig, M., Reichenbach, J. R., Kohlschütter, A. & Sedlacik, J., 01.12.2014, in: ANN CLIN TRANSL NEUR. 1, 12, S. 1041-6 6 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Doss, S., Wandinger, K-P., Hyman, B. T., Panzer, J. A., Synofzik, M., Dickerson, B., Mollenhauer, B., Scherzer, C. R., Ivinson, A. J., Finke, C., Schöls, L., Müller Vom Hagen, J., Trenkwalder, C., Jahn, H., Höltje, M., Biswal, B. B., Harms, L., Ruprecht, K., Buchert, R., Höglinger, G. U., Oertel, W. H., Unger, M. M., Körtvélyessy, P., Bittner, D., Priller, J., Spruth, E. J., Paul, F., Meisel, A., Lynch, D. R., Dirnagl, U., Endres, M., Teegen, B., Probst, C., Komorowski, L., Stöcker, W., Dalmau, J. & Prüss, H., 01.10.2014, in: ANN CLIN TRANSL NEUR. 1, 10, S. 822-832 11 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Alle anzeigen (10)